Steunpunt Kerkenwerk

Steunpunt Kerkenwerk is een vereniging van Gereformeerde Kerken vrijgemaakt waarvan andere kerken gastlid kunnen worden. Aan de ledenvergadering nemen deel kerkenraadsleden en leden van Commissies van Beheer, maar ook leden van Cies Bestuurlijke Zaken of Begeleidingscommissies kunnen de vergaderingen bijwonen.
Steunpunt Kerkenwerk adviseert kerken in hun rol als “werkgever” bij de invulling van kerkelijk personeelsbeleid en als beheerder van materiële en financiële zaken waaronder (kerk)gebouwen en kerkelijk bestuur.

steunpuntkerkenwerk.nl